:
//

,

47
-20% 01.12 26.12
7=6 . 01.12-26.12; 02.01-31.03;
, ,
10.0
BB ( ), HB ( )
Wi-Fi
/
129.55 .
    tbi_image

-10% 10.12 30.09
10=9 . 10.12-26.12; 08.01-30.09;
, ,
0.0
HB ( )
43.19 .
    tbi_image

-15% 19.07 31.07
, ,
10.0
HB ( )
Wi-Fi
/
71.14 .
    tbi_image

, ,
0.0
HB ( ), FB ( )
Wi-Fi
67.00 .
    tbi_image

, ,
0.0
BB ( ), BO ( ), HB ( )
Wi-Fi
/
/
53.99 .
    tbi_image

, ,
0.0
BB ( ), HB ( )
Wi-Fi
/
/
51.61 .
    tbi_image

7=6 . 01.04-15.04; 16.04-30.04; 01.05-06.05; 07.05-23.05; 24.05-27.05; 28.05-09.07; 10.07-08.09; 09.09-18.09; 19.09-30.11;
, ,
8.3
BB ( ), HB ( )
Wi-Fi
/
/
53.98 .
    tbi_image

-20% 01.12 11.01
7=6 . 01.12-26.12; 04.01-31.03;
, ,
9.2
ALL INCL (All Inclusive), FB ( ), HB ( ), BB ( )
Wi-Fi
/
/
62.93 .
    tbi_image

-20% 02.01 15.04
4=3 . 18.12-23.12; 01.12-23.12; 01.03-15.04;
, ,
0.0
BB ( ), HB ( )
Wi-Fi
/
75.57 .
    tbi_image

-20% 06.12 26.12
5=4 . 01.07-09.08; 10.08-23.09; 06.12-22.12; 01.02-28.02; 09.03-22.03;
, ,
0.0
BO ( ), BB ( )
Wi-Fi
/
/
30.91 .
    tbi_image

-10% 01.06 30.09
, ,
0.0
BB ( ), HB ( )
Wi-Fi
/
/
60.00 .
    tbi_image

, ,
0.0
51.88 .
    tbi_image

5=4 . 27.11-14.12; 19.03-30.04;
0.0
BB ( ), HB ( )
Wi-Fi
/
135.70 .
    tbi_image

-30% 20.12 07.01
7=6 . 01.12-22.12; 23.12-28.12; 29.12-03.01; 04.01-10.01; 11.01-21.01; 22.01-31.03; 20.12-22.12; 04.01-07.01;
, ,
10.0
BO ( ), BB ( ), HB ( ), BB+8-th of December (BB+8- ), BB+X-mas Gala ( + ), HB+8-th of December (HB+8- ), HB+X-mas Gala ( + )
Wi-Fi
/
/
35.19 .
    tbi_image

-30% 16.04 30.11
, ,
9.3
ULTRA ALL INCL (Ultra All Inclusive)
Wi-Fi
All Inclusive
/
/
110.59 .
    tbi_image

-100% 07.07 07.07
, ,
9.0
HB ( ), ALL INCL (All Inclusive)
Wi-Fi
All Inclusive
/
/
151.57 .
    tbi_image

-10% 05.01 06.04
6=5 . 01.12-23.12; 15.03-06.04;
, ,
9.5
BB ( ), HB ( ), BB+X-mas Gala ( + ), BB+NY Gala ( + ), HB+X-mas Gala ( + ), HB+NY Gala ( + )
Wi-Fi
/
/
51.82 .
    tbi_image

-10% 28.06 01.09
5=4 . 01.04-30.04; 07.05-27.06; 08.09-30.11;
, ,
9.8
BB ( ), HB ( ), BB+Easter ( + )
Wi-Fi
/
/
64.88 .
    tbi_image

4=3 . 15.04-18.04; 21.04-25.04; 28.04-02.05; 05.05-09.05; 12.05-16.05; 19.05-23.05; 26.05-30.05; 02.06-06.06; 09.06-13.06; 16.06-20.06; 23.06-27.06; 30.06-04.07; 07.07-11.07; 09.09-12.09; 15.09-19.09; 22.09-26.09; 29.09-03.10; 06.10-10.10; 13.10-17.10; 20.10-24.10; 27.10-31.10; 03.11-07.11; 10.11-14.11; 17.11-21.11; 24.11-28.11; 01.12-05.12; 08.12-12.12;
, ,
0.0
BB ( ), HB ( ), A.I. LIGHT (All Inclusive Light)
Wi-Fi
66.94 .
    tbi_image

7=6 . 01.12-22.12; 09.01-31.01;
, ,
0.0
BB ( ), HB ( )
Wi-Fi
/
/
41.00 .
    tbi_image

7=6 . 01.03-15.04;
, ,
0.0
BB ( ), HB 3Course ( ), FB 3Course ( )
Wi-Fi
/
/
36.70 .
    tbi_image

-19% 01.12 31.03
7=6 . 08.03-31.03;
, ,
0.0
HB + ( +)
Wi-Fi
/
/
93.30 .
    tbi_image

-5% 01.04 30.12
3=2 . 10.03-14.07; 01.09-30.11;
, ,
0.0
BB ( ), HB ( )
Wi-Fi
/
/
99.36 .
    tbi_image

, ,
0.0
BB ( ), HB ( )
Wi-Fi
/
/
94.25 .
    tbi_image

-25% 09.12 31.03
7=6 . 09.12-08.03; 09.12-07.01;
, ,
0.0
BB ( ), HB ( )
Wi-Fi
/
/
73.42 .
    tbi_image

6=5 . 21.12-27.12; 04.01-13.01; 14.01-19.01; 20.01-20.12;
, ,
0.0
BB ( ), HB ( )
Wi-Fi
/
64.77 .
    tbi_image

-35% 01.12 23.12
, ,
0.0
HB ( )
Wi-Fi
/
/
131.44 .
    tbi_image

-30% 01.12 23.12
, ,
0.0
BB ( ), HB ( )
Wi-Fi
/
/
159.78 .
    tbi_image

-20% 04.01 20.03
, ,
0.0
BB ( ), HB ( )
Wi-Fi
/
62.62 .
    tbi_image

-30% 01.12 13.04
7=6 . 01.12-19.12; 04.03-13.04;
, ,
0.0
BB ( ), HB ( )
Wi-Fi
/
/
119.40 .
    tbi_image